KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

WYDAWANIE  ZAŚWIADCZEŃ  O  PRZEZNACZENIU  W PLANIE 
ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO

Podstawa prawna: art. 217 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego     

II. OPŁATY:
17,00 zł - wniesiona przy składaniu wniosku

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Planowanie przestrzenne. Warunki Zabudowy. Pokój nr 3 - parter, tel.: tel.(091) 57 88 531

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
nie przysługuje