drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

UZYSKANIE  ZEZWOLENIA  NA  UTRZYMYWANIE  PSA  RASY 
UZNAWANEJ  ZA  AGRESYWNĄ

Podstawa prawna: art. 10 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt (j. t. 2003 r. Dz. U. Nr 106, poz. 1002 z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymywanie psa rasy agresywnej.     

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Ochrona środowiska. Rolnictwo.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (Wójta Gminy Kobylanka). Odwołanie wnosi się w Urzędzie Gminy w Kobylance w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:
Wykaz psów uznawanych za agresywne:

a)amerykański pit bull terrier,
b)pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),
c)buldog amerykański,
d)dog argentyński,
e)pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),
f)tosa inu,
g)rottweiler,
h)akbash dog,
i)anatolian karabash,
j)moskiewski stróżujący,
k)owczarek kaukaski.

Podanie numeru telefonu i godzin, w których można uzyskać kontakt z Wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
W przypadku braku kompletu informacji wymaganych we wniosku Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy Kobylanka w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.