drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Podstawa prawna: art. 152 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (j. t. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków.  

  2. załączniki:
    • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

II. OPŁATY:
       
Opłata skarbowa w wysokości 120 zł.

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
      
Ochrona środowiska. Rolnictwo.

IV. TRYB ODWOłAWCZY
        Nie dotyczy.

V. UWAGI
        Brak.