drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna: art. 47a pkt. 2  ustawy z  dnia  17 maja  1989 r. –  Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 i § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2432).
.I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości (adresu)

II. OPŁATY:
brak

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Ochrona środowiska. Rolnictwo.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
Numer porządkowy ustala się wyłącznie dla nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych do zabudowy na podstawie aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy.
Podanie numeru telefonu i godzin, w których można uzyskać kontakt z Wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
W przypadku braku kompletu informacji wymaganych we wniosku Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy Kobylanka w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.