drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

 

KARTA INFORMACYJNA
Urząd Gminy w Kobylance
ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka

 

 

WYKUPIENIE KWATERY NA CMENTARZU KOMUNALNYM W KOBYLANCE

Podstawa prawna: art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 2, ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. (Dz. U. z 2011r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.).

 

 

 I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Karta zgonu osoby zmarłej.
  2. Oświadczenie o zapoznaniu się z granicami kwatery.
  3. Dowód uiszczenia opłaty.

II. OPŁATY:
Według stawek obowiązujących w Zarządzeniu Nr 79/2009 Wójta Gminy Kobylanka  z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Kobylance..

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Niezwłocznie

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
kierownik referatu inwestycyjno - komunalnego

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje

VI. UWAGI:
Podanie numeru telefonu i godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

.