drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

 

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Kobylanka

INFORMACJA PODATKOWA

 

 

 

Informacja przeznaczona jest dla osób fizycznych, u których zaistniały okoliczności mające wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.IN.

Wraz z informacją należy załączyć w zależności od powstania okoliczności mających wpływ na wysokość podatku załączniki do informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

 

•     Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

 

•     Miejsce składania: Wymiar podatków i opłat, pokój nr 11 - I piętro