drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Kobylanka

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI „IN” W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna: art. 6 ust.6 ustawy z dnia z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2016 roku Dz.U. poz. 716 ze zmianami).

 

Załącznik do informacji IN w sprawie podatku od nieruchomości przeznaczony jest dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. ZN

 

• Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

 

• Miejsce składania: Wymiar podatków i opłat, pokój nr 11 - I piętro