drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Kobylanka

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI „IN” W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

Podstawa prawna: art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity z 2016 r., Dz. U., poz. 374 ze zmianami).

 

Załącznik do informacji w sprawie podatku leśnego przeznaczony jest dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, które podlegają opodatkowaniu podatkiem leśnym. ZL

 

• Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

 

• Miejsce składania: Wymiar podatków i opłat, pokój nr 11 - I piętro