drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

 

Karta informacyjna



1.Podstawa prawna:
Art. 306 e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm., Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe ( Dz. U. Nr 165, poz.1374 z późn. zm.), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 225, poz.1635 z 2006 r.)

2.Wymagane dokumenty:
wniosek o wydanie zaświadczenia

3.Opłata skarbowa:
21,00 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia  między innymi w sprawach : alimentacyjnych, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, uprawnień dla osób niepełnosprawnych, świadczeń socjalnych, zatrudnienia, nauki , szkolnistwa- art.2 oraz  art 7 ustawy o opłacie skarbowej

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Kobylance – Bank PKO BP S.A O/ Stargard Szczec..Nr 90 1020 4867 0000 1802 0007 9228.

4.Termin załatwienia sprawy:
do 7 dni od dnia złożenia wniosku o wdanie zaświadczenia

5.Jednostka odpowiedzialna:
stanowisko ds. ksiegowości podatkowej i windykacji

6.Tryb odwoławczy:
nie przysługuje