drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

Wniosek o wydanie ZAŚWIADCZENIA

Art. 306 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek z uzasadnieniem
  2. Opłaty:
    • zaświadczenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.
    • zaświadczenie nie podlega opłacie skarbowej w sprawach min. alimentacyjnych, ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego rent strukturalnych, świadczeń socjalnych, zatrudnienia, nauki, szkolnictwa, i oświaty pozaszkolnej, ochrony zdrowia.

II. OPŁATY:

17,00 zł

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wymiar podatków i opłat lokalnych

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI

Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegająca się następuje w drodze postanowienia.