drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

 

KARTA INFORMACYJNA
Urząd Gminy w Kobylance
ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka

WYKONANIE  PRZEZ  GMINĘ  PRAWA  PIERWOKUPU NIERUCHOMOŚCI  GRUNTOWEJ

Podstawa prawna: art. 25 ust. 1 w związku z art. 109 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 782 z późniejszymi zmianami)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  • akt notarialny (warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości gruntowej)

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

  1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy w Punkcie Obsługi Interesantów