drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

 

KARTA INFORMACYJNA
Urząd Gminy w Kobylance
ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka

REZYGNACJA Z UMOWY DZIERŻAWY GRUNTU

Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj.Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późniejszymi zmianami).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wniosek o rezygnację z umowy dzierżawy gruntu.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

Podanie numeru telefonu i godzin, w których można uzyskać kontakt z Wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

W przypadku braku kompletu informacji wymaganych we wniosku, Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy w Punkcie Obsługi Interesantów w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.