drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej

Podstawa prawna: art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Część CEIDG-1 wniosku o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – CEIDG-1.

(formularze i instrukcje dostępne są na stronie CEIDG prowadzonej przez Ministra Rozwoju)

2. Do wglądu:
• dowód osobisty lub paszport.

3. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć kopię pełnomocnictwa (oryginał pełnomocnictwa do wglądu) i okazać do wglądu swój dokument potwierdzający tożsamość.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.