drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

 

KARTA INFORMACYJNA
Urząd Gminy w Kobylance
ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH WŁASNOŚĆ GOSPODARSTW  ROLNYCH PRZEZ BYŁYCH I OBECNYCH WŁAŚCICIELI

Podstawa prawna: art. 217 § 1 i 2 ustawy z dnia 1 czerwca 1960r  Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t Dz.U z 2013r., poz. 267 ze zmianami)

 

 I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek osoby ubiegającej się o zaświadczenie

II. OPŁATY:
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (j.t Dz.U. z 2015r.,                    poz. 783 ze zmianami) 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
Podanie numeru telefonu i godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

W przypadku braku kompletu informacji wymaganych we wniosku Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy w Kobylance w Punkcie Obsługi Interesantów, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.