drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

WYPIS  I  WYRYS  Z  MIEJSCOWEGO  PLANU  ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO GMINY

Podstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717),
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
       

II. OPŁATY:
W zależności od ilości egz. wypisu i formatu wyrysu.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Planowanie przestrzenne. Warunki Zabudowy. Pokój nr 3 - parter, tel.: tel.(091) 57 88 531 .

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.