drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

UDZIELANIE  INFORMACJI  O  PRZEDSIĘBIORCACH

Podstawa prawna: art. 7a  ust. 2 ustawy z dn. 19 listopada 1999, Dz.U. z 2006r. Nr 101, poz. 1178
I. WYMAGANE DOKUMENTY: 
  1. Wniosek o udzielenie pisemnej informacji o przedsiębiorcach

II. OPŁATY:
17.00 zł - opłata skarbowa

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 14 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Stanowisko do spraw obywatelskich i społecznych, działalności gospodarczej.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

  1. Uzyskanie ustnej informacji o podmiocie gospodarczym jest bezpłatne.
  2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia