drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Kobylance

 

KARTA INFORMACYJNA
Urząd Gminy w Kobylance
ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka

SPRZEDAŻ NA WŁASNOŚĆ, W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ODDANEJ W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Podstawa prawna:  art. 32, ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2, pkt. 5 i 69 ustawy  o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 782 z późniejszymi zmianami),

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o sprzedaż na własność nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.

Załączniki:

- aktualny odpis z księgi wieczystej

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

Warunkiem załatwienia wniosku jest wyrażenie woli nabycia prawa własności przez wszystkich użytkowników wieczystych ujawnionych w księdze wieczystej dla danej nieruchomości.

Podanie numeru telefonu i godzin, w których można uzyskać kontakt z Wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

W przypadku braku kompletu informacji wymaganych we wniosku, Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy w Punkcie Obsługi Interesantów w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku             w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.